Privatumo politika

Privatumo politika

Įsigaliojimo data: 2021 m. Liepos 25 d.

 

ŠUŠVĖS MIDUS, MB (toliau – mes, mus arba mūsų) valdo interneto svetainę https://www.susvesmidus.lt (toliau – Paslauga).

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie mūsų sąlygas, susijusias su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai jūs naudojate Paslaugą, ir pasirinkimus, susijusius su tais duomenimis.

Duomenis naudojame teikdami ir gerindami Paslaugą. Naudodami mūsų Paslaugą, jūs sutinkate, kad mes galėtume rinkti ir naudoti šią informaciją pagal šias sąlygas. Išskyrus, kai kitaip nurodyta šiose Privatumo sąlygose, jose naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir bendrose nuostatuose, kuriuos galima rasti https://www.susvesmidus.lt.​

 

Sąvokos

Paslauga

Paslauga – interneto svetainė https://www.susvesmidus.lt, kurią valdo ŠUŠVĖS MIDUS, MB.

Asmens duomenys

Asmens duomenys – informacija apie gyvą individą, kurį galima identifikuoti pagal tuos duomenis (arba pagal duomenis ir kitą informaciją, kurią mes turime arba tikėtina, kad gausime).

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys yra tokie duomenys, kurie automatiškai surenkami arba generuojami naudojant Paslaugą arba iš pačios Paslaugos (pavyzdžiui, lankymosi puslapyje trukmė).

Slapukai

Slapukai yra mažos tekstinės bylos jūsų įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje).

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytojas reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris (vienas ar kartu su kitais asmenimis) nustato, koks yra ar bus asmens duomenų tvarkymo tikslas ir kokiu būdu jie bus tvarkomi.

Šių Privatumo sąlygų prasme mes esame jūsų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkytojai (arba Paslaugų teikėjai)

Domenų tvarkytojas (arba Paslaugų teikėjas) yra bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris tvarko asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Mes galime naudotis įvairių Paslaugų teikėjų paslaugomis, kad efektyviau tvarkytume jūsų asmens duomenis.

Duomenų subjektas (arba Vartotojas)

Duomenų subjektas yra bet kuris naudojantis Paslaugą.

Informacijos rinkimas ir naudojimas

Mes renkame kelių skirtingų tipų informaciją įvairiems tikslams, kad galėtume suteikti jums Paslaugą ir ją gerinti.

 

Renkamų duomenų tipai

Asmens duomenys

Kai jūs naudojate mūsų Paslaugą, mes galime paprašyti pateikti tam tikrus jūsų asmens tapatybę identifikuoti leidžiančius duomenis, kurie gali būti naudojami su jumis susisiekti arba nustatyti jūsų asmens tapatybę (Asmens duomenys). Asmens tapatybę leidžiantys identifikuoti duomenys yra, tačiau ne tik:

 • pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • slapukai ir naudojimo duomenys.

Mes galime naudoti jūsų asmens duomenis su jumis susisiekti, siųsdami naujienlaiškius rinkodaros tikslais, ar reklaminę medžiagą ir kitą informaciją, kuri gali būti jums įdomi. Jūs galite atsisakyti bet kurios ir visos jums mūsų siunčiamos komunikacijos, paspausdami išsiregistravimo sąsają arba vadovaudamiesi bet kuriame mūsų jums siunčiamame elektroniniame laiške pateiktais nurodymais, arba galite dėl to kreiptis į mus.

 

Naudojimo duomenys

Taip pat mes renkame informaciją apie tai, kaip Paslauga yra pasiekiama ir naudojama (Naudojimo duomenys). Naudojimo duomenims gali būti priskiriama tokia informacija kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, Paslaugos puslapiai, kuriuos jūs lankote, apsilankymo laikas ir data, puslapyje praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

 

Lokacijos duomenys

Mes galime naudoti ir saugoti informaciją apie jūsų lokaciją, jei mums suteikiate leidimą tą daryti (Lokacijos duomenys). Mes naudojame šiuos duomenis, kad užtikrintume Paslaugos funkcijas, gerintume Paslaugą ir pritaikytume ją jūsų poreikiams.

Galite bet kada įjungti arba išjungti Lokacijos paslaugas, kai naudojatės mūsų Paslauga. Tam turite keisti įrenginio nustatymus.

 

Slapukų duomenys

Mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, kurios padeda sekti veiklą mūsų Paslaugoje ir pasiliekame tam tikrą informaciją.

Slapukai yra mažo duomenų kiekio bylos, kuriose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš interneto svetainės ir išsaugomi jūsų įrenginyje. Kitos sekimo technologijos taip pat naudojamos. Tai gali būti duomenų rinkėjai, žymos ir skriptai, kurie renka ir seka informaciją bei padeda gerinti ir analizuoti Paslaugos veikimą.

Jūs galite nurodyti naršyklei atsisakyti slapukų arba informuoti, kada siunčiamas slapukas. Tačiau, jei jūs nepriimsite slapukų, gali būti, kad negalėsite naudoti kai kurių Paslaugos funkcijų.

Slapukų pavyzdžiai:

 • sesijos slapukai – naudojame norėdami užtikrinti Paslaugos veikimą;
 • pasirinkimų slapukai – naudojame, kad jie atsimintų jūsų pasirinkimus ir įvairius nustatymus;
 • saugumo slapukai – naudojame saugumui užtikrinti.​

 

Duomenų naudojimas

ŠUŠVĖS MIDUS, MB naudoja surinktus duomenis įvairiems tikslams:

 • suteikti ir palaikyti mūsų Paslaugą;
 • informuoti apie mūsų Paslaugos pakeitimus;
 • leisti jums dalyvauti interaktyviosiose mūsų Paslaugos funkcijose, jei jūs pasirenkate tokią galimybę;
 • teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
 • rinkti analizę ar vertingą informaciją, kad galėtume tobulinti mūsų Paslaugą;
 • stebėti Paslaugos naudojimą;
 • nustatyti, išvengti ir spręsti technines problemas;
 • pranešti naujienas, siųsti specialius pasiūlymus ir bendrojo pobūdžio informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, kurie yra panašūs į jūsų jau įsigytus ar pirktus, nebent jūs pasirenkate galimybę negauti tokios informacijos.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

​Jei jūs esate iš Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalies, ŠUŠVĖS MIDUS, MB teisinis pagrindas rinkti ir naudoti šiose Privatumo sąlygose apibūdintus asmens duomenis priklauso nuo Asmens duomenų, kuriuos renkame, ir specifinio konteksto, kuriame mes juos surenkame.

ŠUŠVĖS MIDUS, MB gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, nes:

 • mes turime vykdyti su jumis sudarytą sutartį;
 • jūs mums davėte leidimą tą daryti;
 • duomenys tvarkomi tenkinant mūsų teisėtus interesus ir jo nepanaikina jūsų teisės;
 • mokėjimams vykdyti;
 • vykdyti įstatymų reikalavimus.

Duomenų išsaugojimas

ŠUŠVĖS MIDUS, MB pasilieka jūsų Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia Privatumo sąlygose išvardintiems tikslams pasiekti. Išsaugome jūsų Asmens duomenis tiek, kiek reikia mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti (pavyzdžiui, jei mes turime išsaugoti jūsų asmens duomenis, kad įgyvendintume galiojančių įstatymų nuostatas), spręsti ginčus ir įgyvendinti mūsų teisėtas sutartis bei sąlygas.

ŠUŠVĖS MIDUS, MB taip pat pasilieka Asmens duomenis vidinės analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus, kai šie duomenys naudojami stiprinti saugumą arba gerinti mūsų paslaugos funkcionalumą, arba mes teisiniu pagrindu esame įpareigoti išsaugoti tokius duomenis ilgesnį laiką.

 

Duomenų perdavimas

​Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduodama ir laikoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų, kur Duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo galiojančių jūsų jurisdikcijoje Duomenų apsaugos įstatymų.

Jei jūs esate ne Lietuvoje ir nutariate mums teikti informaciją, atkreipkite dėmesį, kad mes perduodame duomenis, taip pat ir Asmens duomenis, į Lietuvą, kur jie ir yra tvarkomi.

Jei jūs sutinkate su šiomis Privatumo sąlygomis ir pateikiate tokią informaciją, tai reiškia, kad sutinkate su tokio pobūdžio duomenų perdavimu.

ŠUŠVĖS MIDUS, MB imsis visų pagrįstai reikalingų veiksmų užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų saugūs ir su jais elgiamasi pagal šias Privatumo sąlygas, kad Asmens duomenys nebūtų perduodami jokioms organizacijoms ar šalims, nebent jos yra įdiegusios atitinkamas kontrolės priemones, įskaitant jūsų asmens duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumo užtikrinimą.

 

Duomenų atskleidimas

Duomenų atskleidimas vykdant įstatymus

Tam tikromis aplinkybėmis ŠUŠVĖS MIDUS, MB gali tekti atskleisti jūsų asmens duomens, jei to reikalauja įstatymai arba pagrįsti viešųjų įstaigų (pavyzdžiui, teismo ar vyriausybinių įstaigų) reikalavimai.

 

Teisiniai reikalavimai

ŠUŠVĖS MIDUS, MB gali atskleisti jūsų Asmens duomenis geranoriškai tikėdama, kad toks veiksmas yra būtinas:

 • vykdant teisinius įsipareigojimus;
 • apsaugant ir užtikrinant ŠUŠVĖS MIDUS, MB teises arba turtą;
 • išvengti ar ištirti galimus pažeidimus, susijusius su Paslauga;
 • apsaugoti Paslaugos naudotojų arba visuomenės asmeninį saugumą;
 • apsisaugoti nuo teisinės atsakomybės.​

 

Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas mums labai svarbus, tačiau nepamirškite, kad joks duomenų perdavimas internetu ar elektroninis duomenų saugojimas nėra 100 proc. saugus. Nors mes stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti jų absoliutaus saugumo.

 

​Jūsų Duomenų apsaugos teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

​Jei jūs esate Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), turite tam tikras domenų apsaugos teises. ŠUŠVĖS MIDUS, MB siekia imtis protingų veiksmų, kurie užtikrintų jums galimybę taisyti, koreguoti, trinti Asmens duomenis arba apriboti jų naudojimą.

Jei norite gauti informaciją apie savo Asmens duomenis, kuriuos mes turime, ir jei norite juos pašalinti iš mūsų sistemų, prašome kreiptis į mus.

 

Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite tokias duomenų apsaugos teises:

 • teisę gauti savo informaciją, kurią mes apie jus turime: kai įmanoma, galite gauti, atnaujinti arba pareikalauti ištrinti savo Asmens duomenis tiesiogiai jūsų paskyros nustatymų skyriuje. Jei negalite atlikti tokių veiksmų patys, prašome kreiptis į mus pagalbos;
 • teisę ištaisyti duomenis: turite teisę pareikalauti ištaisyti informaciją, kuri yra neišsami arba neteisinga;
 • teisę paprieštarauti: turite teisę paprieštarauti jūsų Asmens duomenų tvarkymui;
 • teisę apriboti tvarkymą: turite teisę pareikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti kopiją informacijos, kurią mes apie jus turime sustruktūrintoje, techninėmis priemonėmis įskaitomoje ir įprastai naudojamoje formoje;
 • teisę atšaukti sutikimą: taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą, kai ŠUŠVĖS MIDUS, MB, remdamasi jūsų sutikimu, tvarko jūsų Asmens duomenis.

 

Atkreipkite dėmesį, kad mes galime jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę ir tik tuomet vykdyti jūsų prašymą.

Jūs turite teisę apskųsti Duomenų apsaugos įstaigai, kaip mes renkame ar naudojame jūsų Asmens duomenis. Daugiau informacijos galite gauti iš jūsų vietinės Duomenų apsaugos įstaigos Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE).

 

Paslaugų teikėjai

Mes galime pasitelkti trečiųjų šalių bendroves ir fizinius asmenis, kurie padeda teikti Paslaugą (Paslaugų teikėjus), teikia Paslaugą mūsų vardu, atlieka su Paslauga susijusius darbus arba padeda mums analizuoti kaip naudojama Paslauga.

Šios trečiosios šalys gali gauti jūsų Asmens duomenis tik tam, kad atliktų šias užduotis mūsų vardu ir įsipareigoja neatskleisti tokių duomenų bei nenaudoti jų jokiems kitiems tikslams.

 

Analizė

Mes galime pasitelkti trečiųjų šalių Paslaugų teikėjus Paslaugos naudojimui, stebėti ir analizuoti.

„Google Analytics“

„Google Analytics“ yra „Google“ teikiama tinklo analizės paslauga, kuri seka interneto svetainės lankomumą ir generuoja ataskaitas. Surinktus duomenis „Google“ naudoja mūsų Paslaugos naudojimui sekti ir analizuoti. Šiais duomenimis dalinamasi su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis tam, kad kontekstualizuotų ir suasmenintų savo pačios reklamos tinklo reklaminius skelbimus.

Galite atsisakyti „Google Analytics“ stebėsenos atsisiųsdami ir įdiegdami papildinį „Google Analytics Opt-out Browser Addon“ į savo dabartinę interneto naršyklę. Papildinys neleidžia „Google Analytics“ „JavaScript“ („ga.js“, „analytics.js“ ir „dc.js“) dalintis informacija apie apsilankymo svetainėje veiklą su „Google Analytics“.

Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo tvarką rasite „Google“ privatumo sąlygų interneto puslapyje https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Pakartotinė rinkodara (remarketingas) pagal elgesį

ŠUŠVĖS MIDUS, MB naudoja pakartotinės rinkodaros paslaugas, reklamuodamasi jums trečiųjų šalių interneto svetainėse po jūsų apsilankymo mūsų svetainėje. Mes ir trečiųjų šalių pardavėjai naudojame slapukus, kurie informuoja, optimizuoja ir pateikia reklamas priklausomai nuo jūsų ankstesnio elgesio mūsų svetainėje.

„Google Ads“ („AdWords“)

„Google Ads“ („AdWords“) pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Google Inc.“

Galite atsisakyti „Google Analytics“ rodomos reklamos ir pagal savo poreikius prisitaikyti „Google Display Network“ reklamas tiesiog apsilankydami „Google Adds“ nustatymų puslapyje http://www.google.com/settings/ads

„Google“ taip pat rekomenduoja įdiegti į jūsų naudojamą naršyklę papildinį „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“ – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Papildinys „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“ suteikia lankytojams galimybę neleisti rinkti jų duomenų ir naudoti „Google Analytics“.

Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo tvarką rasite „Google“ privatumo sąlygų interneto puslapyje https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

„Facebook“

„Facebook“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Facebook Inc.“

Daugiau sužinoti apie „Facebook“ reklamą pagal jūsų interesų sritį galite apsilankydami puslapyje https://www.facebook.com/help/164968693837950

Galite atsisakyti „Facebook“ reklamų pagal jūsų interesų sritį, vadovaudamiesi nurodymais https://www.facebook.com/help/568137493302217

Internetinės reklamos pagal elgseną srityje „Facebook“ laikosi savireguliacijos principų, kuriuos nustatė Skaitmeninės reklamos aljansas. Internetinių interesais pagrįstų „Facebook“ ir kitų dalyvaujančių įmonių skelbimų galite atsisakyti per Skaitmeninės reklamos aljansą JAV (angl. „Digital Advertising Alliance“) http://www.aboutads.info/choices/, Kanados skaitmeninės reklamos aljansą Kanadoje (angl. „Digital Advertising Alliance of Canada“) http://youradchoices.ca/ arba Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansą (angl. „European Interactive Digital Advertising Alliance“) http://www.youronlinechoices.eu/ arba naudodami savo mobiliojo įrenginio nustatymus.

Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo praktiką rasite „Facebok“ duomenų apsaugos sąlygose https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Mokėjimai

Interneto svetainėje mes galime siūlyti mokamus produktus ir (arba) paslaugas. Tokiu atveju mokėjimų administravimui naudojame trečiųjų šalių paslaugas (pavyzdžiui, mokėjimų administravimo bendroves).

Mokėjimo kortelių duomenų mes nerenkame ir nesaugome. Tokia informacija yra teikiama tiesiogiai mūsų trečiųjų šalių mokėjimų administratoriams, kurių asmens duomenų naudojimo tvarką reglamentuoja jų privatumo sąlygos. Tokie mokėjimų administratoriai laikosi PCI-DSS standartų, kuriuos nustato PCI saugumo standartų taryba, įkurta bendromis tokių prekių ženklų kaip „Visa“, „MasterCard“, „American Express“ ir „Discover“ pastangomis. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mokėjimų informacijos tvarkymą.

Mes dirbame su tokiais mokėjimų administratoriais:

„Montonio“

Jų privatumo sąlygas galima rasti https://montonio.com/lt/legali-informacija/privatumo-politika/

 

Sąsajos su kitais tinklalapiais

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitus tinklalapius, kurių mes nenaudojame. Jei nuspausite trečiosios šalies nuorodą, jūs būsite nukreipti į jos tinklalapį. Griežtai rekomenduojame susipažinti su kiekvieno tinklalapio privatumo sąlygomis.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių tinklalapių ir paslaugų turinį, privatumo sąlygas bei praktikas.

 

Vaikų privatumas

​Mūsų Paslauga nėra skirta asmenims iki 20 metų (vaikams). Mes sąmoningai nerenkame asmens tapatybę leidžiančios nustatyti informacijos iš jaunesnių kaip 20 metų asmenų. Jei esate tėvai ar globėjai ir žinote, kad jūsų vaikas mums pateikė asmens duomenis, prašome su mumis susisiekti. Jei sužinome, kad surinkome asmens duomenis iš vaikų be jų tėvų sutikimo, mes imamės veiksmų, kad pašalintume tokią informaciją iš savo serverių.

 

Privatumo sąlygų pakeitimai

Kartais mes galime keisti šias Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus informuosime skelbdami naujas Privatumo sąlygas šioje interneto svetainėje.

Mes pranešime jums elektroniniu paštu ir (arba) informaciniu skelbimu mūsų interneto svetainėje prieš įsigaliojant naujoms Privatumo sąlygoms ir nurodysime jų įsigaliojimo datą Privatumo sąlygų viršuje.

Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Privatumo sąlygas ir įsitikinti, ar jose nėra pakeitimų. Nauja Privatumo sąlygų redakcija įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje.

 

Susisiekite

Jei turite klausimų dėl mūsų Privatumo sąlygų, rašykite mums el. paštu susvietis@gmail.com

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ? Tinklalapio turinys galimas tik asmenims virš 20-ies metų.
[]